top of page

Leg med Medier og iPad i skole og dagtilbud

Projekter

"En bid af MIN verden" - en animationsfilm af 5. klasse fra Thyregod skole under SPOTLIGHT Festival 2018 i Vejle Kommune

”En bid af MIN verden” er fortællinger, hvor eleverne forestiller sig og indtager andres leveformer og leveerfaringer. I klassen opdigter eleverne i grupper en historie om fiktive personer og disse personers verden og fremstiller det i en animationskortfilm. Alle fortællinger møder nogle benspænd og dilemmaer på deres vej, som uddeles løbende og hvilke skal inkorporeres og indtænkes i de respektive filmprojekter.

Projektet ønsker at eleverne skal forestille sig andre menneskers livssammenhænge, samtidigt med at de finder identifikation hos dem selv. Den æstetiske og formgivende proces, hvor der skal udvikles og fremstilles karakter, scenografi og iscenesættelse giver eleverne mulighed for abstraktion og indlevelse. Projektet søger at udvide elevernes empatiske, fortællemæssige og kreative horisont, samtidigt med at samarbejdsevner trænes, hvilket øger trivslen i klassen. Animationsfilm er en fortællegenre som egner sig rigtig fint til små, pudsige historier i finurlige universer. Eleverne kan hurtigt opleve succes, prøve forskellige teknikker og udtryk, samt inspirere hinanden på kryds og tværs.

Projektet sigter mod at give eleverne muligheder og evner indenfor animationsproduktion, inspirere dem og skabe en produktiv og tryg stemning i klassen. Samtidigt med at øge elevernes digitale kompetencer, er det vigtigt at vi holder fast i at udvikle deres fantasi, kreativitet og æstetisk udtryk i analoge teknikker, forankret i en sanselig omgang med materialer og elevernes omverden. Projektet lægger op til at alle elever i klassen formår at indleve sig i andre menneskers verdener og skæbner, hvilket har til formål at øge evnen til at se andre udover og som sig selv. For lærerne vil det være en mulighed for at opleve deres elever i nye roller og evt. med andre styrker og interesser.

"Togcoupéen" - en sanselig rejseoplevelse, hvor børnene påvirker togturens retning og hastighed. Kunstinstallationen blev vist på Børnemuseet Muserum i Roskilde (RoMu) i 2014 og på Roskilde Bibliotek i 2015

Tog Coupéen har i sigte at fremme børns sanseintegration og at sætte børnene i et dialogisk forhold mellem deres krop og kunstværket. Op ad væggen projekteres en film, som viser en togtur mellem Roskilde og København, hvilket simulerer at vi kigger ude af vinduet. To bænke i hver side af ”vinduet” danner rammen om kupéen. Børnene inviteres til at tage plads på bænkene. Vægtforskellen imellem de to bænke afgør om toget kører i den ene retning eller den anden. Hvis der sidder flere børn på den ene bænk, vil det føles for dem som om at toget kører fremad, mens det for de andre vil opfattes som om de kører baglæns. Jo større vægtforskellen, jo hurtigere kører toget. Er vægten lige på begge sidder, står toget stille.

Installationen inviterer til leg og kropsligt engagement og sansning. Børnenes mulighed for at påvirke handlingen understøtter deres motivation for leg og bekræfter dem i deres position som (med)aktør. Arrangementet bygger legen op på anerkendende vis og danner platform for børnenes dynamiske og sociale færden og handlemønstre.

Teknologier påvirker ofte vores liv, vores færden – og indimellem også på uforklarlig vis. Kunstværket er på den måde et bidrag til for børnene at undre sig over begivenhederne i installationen og gennem legen afprøve og bevidst manipulere med reglerne og mekanismen i kupéen. Børnene får automatisk medejerskab over installationen og derved medansvar for oplevelsen.

"24 Hemmeligheder" - en sanselig julekalender for børn i samarbejde med Børnekulturhuset Ama'r og Teater ZEBU i 2015

Lågen i denne interaktive udstillings-julekalender for børn består af en interaktiv lydinstallation. Lydene aktiveres ved at man bevæger sig igennem rummet og rører ved sølv-strimlerne, som hænger fra loftet. I det man rører dem aktiveres forskelige lyde, som spilles gennem højtalerne. Den besøgende påvirker altså med sine bevægelser udstillingsoplevelsen og bliver dermed en aktiv del af selve installationen. Uden besøger er der ingen lyd!

Lyset i rummet og lydene fremkalder kølige, men rare vinter-associationer og indbyder til eftertænksomhed. Interaktionen styres af en MAKEYMAKEY og lydene aktiveres igennem en kode på SCRATCH på en PC. Dette simple setup er brugt i henblik på at udvikle lignende projekter i institutioner eller skoler. Man kunne på nemt vis skabe midlertidige oplevelsesrum og engagerende oplevelser til og med børn.

Screenshot 2020-03-24 at 13.10.12.jpg

Leg med Medier på Youtube

 

Se projektvideo, børns videoproduktioner og fortællinger på Leg med Medier's Youtube kanal.

  • YouTube
bottom of page