top of page

Leg med Medier og iPad i skole og dagtilbud

Om Leg med Medier

Leg med Medier hjælper med at sætte fokus på institutionens digitale kultur. Tilsammen kan vi udvikle pædagogiske muligheder for omgang med iPad, kamera eller andet digitalt værktøj.

Leg med Medier er en konsulentvirksomhed, som har specialiseret sig i at undervise børn, pædagoger og lærere i digitale teknikker, således at de kan indgå i positive læringsprocesser, hvor teknologien kan spille en rolle i både undervisning, dagtilbud eller fritid. Udgangspunktet for omgangen med de digitale medier er legen og dens æstetiske udformning. Hos Leg med Medier tror vi på, at medierne bør forholde sig til børnenes omverden og kan dermed være med til at børnene kan undersøge og medskabe deres egen kultur.

Børns medievaner og –forbrug har ofte indflydelse på deres læring, trivsel og sociale adfærd. En sund og konstruktiv debat på arbejdspladsen, samt prioritering af ressourcer kan være med til at ændre børnenes medievaner og de voksnes opmærksomhed over børnenes medie- forbrug. Leg med Medier har erfaring med at udarbejde digitale strategier og at vejlede institutioner i at bruge deres ressourcer på det væsentlige.

 

Det er vigtigt, at vi som voksne understøtter og guider børnene i deres personlige udvikling og deres unikke måde at forholde sig til verden på. Igennem æstetisk produktion lærer vi vores børn, at forholde sig kritisk og udvikle deres egen kultur og fremtid - en proces, som kan understøttes ved brugen af de digitale medier.

Læs specialet, som lagde grund-stenen for arbejdet med æstetik og digitale medier:

 

Leg og æstetik i børns digitale kultur i daginstitutionen

Play and Aesthetics in Children’s Digital Culture in Daycare

 

Speciale i digital design og kom-munikation fra IT Universitet i København

Børns møde med kunst

Hos Leg med Medier interesserer vi os for kunst og børns møde med kunsten. Kunst er leg og formeksperiment og rummer sanselige og spændende oplevelser, som er med til at rykke vores grænser og forståelser for den verden vi lever i. Gennem tiderne har jeg arbejdet med digitale kunstprojekter for bl.a. Børnemuseet Muserum med den digitale installation "Togcoupéen" og "24 Hemmeligheder", en sanselig julekalender for børn.

Leg med Medier (Camil Hesse) er en del af Statens Kunstfonds Huskunstnerordning, hvilket gør det muligt for dagtilbud, skoler eller kulturinstitutioner at søge midler i ordningen til kunstneriske udviklingsprojekter for og med børnene.

En 5. klasse har under SPOTLIGHT festivalen 2018 i Vejle Kommune fået mulighed for at arbejde med animationsfilm på en kunstnerisk måde i en periode på to uger. Eleverne har i mindre grupper produceret deres egen film fra start til slut. "En bid af MIN verden" kan ses her i sin fulde længde.

Kunstpædagogisk legetøj

Le Viseur er et kunstpædagogisk legetøj, som egner sig særlig til legen med billeder, animation,  sprogstimulering og udvikling af forestillingsevnen. Leg med Medier arbejder med Le Viseur i sine workshops i skoleklasser og forhandler legetøjet efter aftale. Læs mere her...

Camil Hesse


1975

Født og opvokset Zürich i Schweiz

1992

I lære i 4 år hos arkitekt Theo Hotz i Zürich

 

1996

Danmarks Designskole i København; bachelor i Rum-/Indretningsdesign og masters i Digital Design

2003

Diverse ansættelser som pædagogmedhjælper i Frederiksberg og Fredensborg kommune

2010

Kandidat (Cand. IT) i Digital Design og Kommunikation på IT Universitet i København

2012

Praktik i DR: koncept-/digital design, grafisk bearbejdning og implementering af diverse læringssider

2013

Opstart af konsulentvirksomheden Leg med Medier

2015-2019

Undervisning på Københavns Professionshøjskole (UCC, KP) i digital kultur, mediepædagogik og aktivitetsundervisning på pædagoguddannelsen

strand01.jpg
bottom of page