top of page

Leg med Medier og iPad i skole og dagtilbud

Workshops

Workshops til indskoling​

 

Leg med Medier tilbyder faste workshops for indskolingen med digital storytelling. Bl.a. har vi et udpræget fokus på arbejde med stopmotion animation. Vi oplever et behov i klasserne, hvor elever kan arbejde både selvstændigt og i grupper på samme tid. Animationsprocessen er en legeproces og vi kan iagttage at eleverne forhandler med hinanden, inspirerer hinanden og bytter ideer. Udviklingen af ideer opøver elevernes forestillingsevne og evne til at omsætte ide til handling. Vi oplever ofte at dem, som gennemtænker og aftaler med hinanden har det sværere end dem, der afprøver og eksperimenterer med deres udtryk fortløbende.

Under workshoppen selvstændiggør vi eleverne så meget som muligt. Dermed får underviseren rollen som fascilitator, som sørger for at alle er i gang og tænker og arbejder med. Vi arbejder med at begå fejl, når vi arbejder selvstændigt. Fejl er med til at udvide elevernes videns- og udviklingshorisont og hjælper med at gør det man lærer, blive anvendt i en relevant kontekst.

Under forløbet er der høj trivsel. Alle er med og alle har ansvarsområder, som kan skifte konstant. Vi aftaler spillereglerne på forhånd og opfordrer alle til at bakke op omkring hinandens ideer og aktioner. Vi oplever en gensidig anerkendelse blandt eleverne, der alle oplever sværhedsgraden, fejlene og sliden under forløbet. Til premieren i slutningen af dagen, klapper alle elever og undervisere af hinandens produktioner.

Animationsworkshop til indskolingen udbydes fast for skoler i Gentofte Kommune i samarbejde med Gentofte Kulturskoler siden 2015 og i Københavns Kommune under Åben skole i samarbejde med BUF siden 2016. Fra sommer 2020 bliver forløbet udbudt som en fast del under Kulturtrappen i Albertslund Kommune til alle 3. klasser.

Workshops til dagtilbud​

 

I dagtilbud har de faste workshops den opgave at inspirere og samtidigt synligegøre en konkret måde at arbejde med iPad på. Hovedfokusset omkring metoden ligger på at selvstændiggøre børnene i brugen af apps'ne og processerne. Dette er nødvendigt for ellers vil pædagogen ikke kunne overskue at hjælpe mange på én gang. Dette er et princip der gælder alle processer i løbet af workshoppen. Sværhedsgraden skal derfor altid tilpasses aldersgruppen og ikke overstige deres evne for selvstændig ageren.

Videre har forløbene til formål at opøve ordforråd og stimulere sprogudvikling, børnenes forestillings- og planlægningsevne, sociale kompetencer og digitale dannelse gennem digitale kompetencer. Det er væsentligt at børnene har lov at arbejde med deres egne tegnemæssige udtryk og at de voksne anerkender børnenes tegnemæssige udviklingsstadier og ikke retter i tegningerne eller tegner for. Børnene lærer at tegne gennem det at forestille sig noget. Forestillingen avles af sproget og er altid rigtigt. Derfor er det meget vigtigt at børnene opfordres til at deltage i den mundlige del af fortællingen.

Under workshoppen bestreber vi os på at se, lytte til og anerkende alle børn. Det hjælper børnene med at stole på dem slev og deres evner. Vi kan også iagttage en stejl udviklings- og læringskurve fra første møde til afslutning uden at have kendskab til barnet på forhånd. Personale bliver ofte overrasket over børnenes formåen uden alt for meget voksenindblanding. Derfudover prøver vi altid på at involvere børnene i processen og opgaverne så meget som muligt. Denne transparens hjælper dem med at gennemskue og medtænke deres egen rolle mere og mere.

Workshoppene udbydes fast for dagtilbud i Gentofte Kommune i samarbejde med Gentofte Kulturskoler siden 2014 og i Københavns Kommune under Åben dagtilbud i samarbejde med Copenhagen Kids siden 2016.

Samarbejdspartnere

 • Albertslund kulturtrapper 2020 - : Animationsworkshop med iPad og Le Viseur for alle 3. klasser

 • Åben dagtilbud i Københavns Kommune 2016 - : Workshop med produktion af e-bøger på iPad, genfortælling af Rødhætte med Book Creator i dagtilbud i samarbejde med Copenhagen Kids

 • Åben skole i Københavns Kommune 2016 - : Animationsworkshop med iPad og Le Viseur i indskolingen

 • Gentofte kulturskoler 2015 - : Animationsworkshop med iPad og Le Viseur i indskolingen

 • Gentofte kulturskoler 2014 - : Workshop med produktion af e-bøger på iPad, genfortælling af Rødhætte med Book Creator i dagtilbud

 • Gentofte kulturskoler 2014 - : Animationsworkshop med iPad, genfortælling af De tre Bukke Bruse i dagtilbud

 • Gentofte kulturskoler 2015 - 2018: Selfie - en performanceworkshop med et selvironisk twist, performance og pixilation med iPad for mellemtrin og udskoling med Claus Reenberg

 • Spotlight festival for børn i Vejle Kommune 2018: Animationworkshop med iPad for en 5. klasse fra Thyregod skole, En bid af MIN verden, støttet af Statens Kunstfonds huskunstnerordning

 • Næstved Børnekulturfestival 2018: Animationsworkshop med iPad for en 5. klasse, med genfortælling af Hvordan Næssi kom til Næstved

 • Folkekirkens skoletjeneste i Roskilde, Lejre, Greve, Solrød 2017: Animationsworkshop med iPad og Le Viseur for 3./4. klasser, genfortælling af helgesagnet Sankt Georg og dragen

 • Folkekirkens skoletjeneste i Roskilde, Lejre, Greve, Solrød 2017: Workshop med produktion af e-bøger på iPad for 1./2. klasser, genfortælling af helgesagnet Sankt Georg og dragen

 • Børnemuseet Muserum i Roskilde 2017: Fritidshold med animation på iPad

 • Counterplay Dokk1 i Aarhus 2017: Animationsworkshop med iPad og Le Viseur

 • Kunstinstitutionen Valby Børneasyl 2016: Workshop med produktion af e-bøger på iPad, genfortælling af Rødhætte med Book Creator og animationsworkshop med iPad, genfortælling af De tre Bukke Bruse i dagtilbud

 • Buster børne- og ungdomsfilmfestival 2014 - 2015: Selfie - en performanceworkshop med et selvironisk twist, performance og pixilation med iPad for mellemtrin og udskoling med Katrine Friis/Claus Reenberg

 • Husum Menighedsbørnehave 2014: Workshop med produktion af e-bøger på iPad, genfortælling af Rødhætte med Book Creator og animationsworkshop med iPad, genfortælling af De tre Bukke Bruse i dagtilbud

fujitsu_naestved_logo_tcm59-3149885.gif
husum.jpg
Screenshot 2020-03-27 at 12.53.09.png
folkekirkens_skoletjeneste-final.png
105.png
Screen%20Shot%202014-03-24%20at%2021.29.
663.png
Vejle.png
CP_banner_1b_0.jpg
Muserum_logo.png
Logo_ValbyBoeneAsyl_Final_small.png
bottom of page