top of page

Leg med Medier og iPad i skole og dagtilbud

Konsulentbesøg

Når Leg med Medier kommer på besøg som konsulenter, er det sammen med dig vi gerne vil lægge en strategi for den digital pædagogiske praksis i din institution eller kommune. Vi synes det er vigtigt at der er sammenhæng mellem kommunens digitale læringsstrategier og forholdene, samt aktivitetsniveau på gulvet i institutionen. Vi vil gerne rådgive omkring indkøb af udstyr, opkvalificering af personalegruppen og sammen med jer implementere en digital pædagogisk praksis, som er sjov og nem at gå til, for såvel voksne, som for børn.

I en samlet og overordnet strategi synes vi det er relevant at kigge på de ressourcer, som står til rådighed. Hvis der skal købes udstyr, er det vigtigt at man vælger produkter, som svarer til de ønsker og behov man har for de forskellige målgrupper og deres pædagoger. Vi ser ofte indkøbt udstyr, som aldrig finder deres vej til at gøre en forskel på gulvet. Er der købt udstyr på forhånd, er næste skridt at lægge en praktisk plan for, hvordan teknologien kan anvendes på en relevant måde for målgruppen. Dette kræver muligvis inspiration eller oplæring af personale og børn. Udover kurser kan man sætte lege eller aktivitets seancer i gang, hvor vi sammen med pædagogerne planlægger, gennemfører og evaluerer aktiviteterne og dermed øger det IT didaktiske repetoire i huset.

Når vi i institutionen tager billeder eller video af børn eller hvis børnene selv leger med visuelle medier, er der i kraft af GDPR kommet en ny, skærpede begrænsninger og nye praksisser, som vi som professionelle skal forholde os til. Der må nu ikke længere ligge billeder af børn på iPad'en. Mange har allerede fået øjnene op for forskellige sikkerhedsforanstaltninger og skyløsninger for opbevaringen af denne type data. Vi hjælper gerne med at koble den digital pædagogiske praksis sammen med disse beskyttende proceduerer for vores data, billeder af børn o.a.

Samarbejdspartnere

  • Børnehuset Delfinen i Gentofte Kommune 2018 - 2019: Digital pædagogisk praksis i dagtilbud, kreativitet, leg og sprogarbejde med fotografi, animation, Book Creator, spildesign i PuppetPals og BeeBots

  • Professionshøjskolen Absalon 2018: Gæsteunderviser i tysklærerundervisningen med kreativ undervisning, digital didaktisk design, kreative apps og processer med fokus på sprog, Campus Roskilde

  • Cobo Stories hos Copenhagen Bombay 2017: Udvikling af kurser og didaktik til Cobo Stories

  • Naturværkstedet Kløvermarken i Københavns Kommune 2016 - 2017: Digitale medier i arbejdet med naturtema i dagtilbud, fotografering, Book Creator, digitale mikroskoper og børnedokumentation

  • Gladsaxe Kommune 2014 - 2015: Digital pædagogisk praksis i dagtilbud, fokus natur/science og krop og bevægelse, konsulentsamarbejde med Steen Søndergaard og Frank Støvelbæk, Professionshøjskolen UCC

  • Leg og lær for Gyldendal 2014: Udvikling af forløb med digital storytelling og publicering i online portalen for dagtilbud Leg og lær 

  • Fredensborg Kommune 2014: Udvikling af app til sprogpædagogisk arbejde i samarbejde med Videnscenter for integration i Vejle

  • Børnehusene Kokkedal 2014: Digital pædagogisk praksis i dagtilbud, fotografering, digitale mikroskoper og sprogarbejde med naturtema og Book Creator

  • Rudersdal Kommune 2013: Klippekort ordning til assistance omkring digital pædagogisk praksis i dagtilbud

  • Børnehusene Nivå 2013: Digital pædagogisk praksis i dagtilbud og kreative apps på iPad

Digital praksis

Selvom man har købt ind med digitale redskaber til børn i daginstitutionen, kan det være svært at sætte gode og lærerige aktiviteter i gang. Måske mangler man gode ideer eller tiden til at udvikle projekterne, som kan kickstarte den gode udvikling.

Vi vil gerne komme og hjælpe med både at udvikle aktiviteter og projekter, men helst også afprøve dem samtidigt sammen med børnene. Børnene har ofte en eller flere aktier i det gode forløb og giver hurtigt feedback, om noget fænger dem eller ej.

Vi hjælper også med at finpudse didaktiske intentioner og hvordan de udspiller sig i praksis. Nogle aktiviteter skal planlægges nøje, mens andre blot skal frigives til børnene og hvor det er dem, som udvikler på legen sammen os voksne.

rudersdal_defaultBillede.gif
Cases_Gyldendal_edited.jpg
CPH_bombay.jpg
UCC.png
image001.jpg
niva%CC%8A.JPG
gladsaxe-kommune-logo.png
Screen Shot 2018-10-25 at 22.55.21.png
logo_Big.png
105.png
Absalon_Sek_Logo.png
bottom of page