Leg med Medier     |     Camil Hesse     |     Lysevangsvej 3     |     DK-4000 Roskilde     |     +45 3190 2111     |     info@legmedmedier.dk     |     CVR: 34969523     |     Bank: 3409 - 0011246532

© 2020 by Leg med Medier     |     Proudly created with Wix.com

FØLG OS:

  • YouTube
  • LinkedIn App Icon
  • w-facebook

IT & Æstetik

Digitale medier kommer særligt til deres ret, når de kobles med æstetiske læreprocesser. Forudsætning for æstetisk virksomhed og kreativitet er legen og en eksperimenterende tilgang til vores omverden – dette ligger i mediernes natur. Men hvordan kan vi og vores børn benytte os af mediernes kreative egenskaber? Jeg vil præsentere fire forskellige digitale medier og metoder, der giver os muligheden for at undersøge vores omgivelser og den verden vi lever i. Samtidigt vil de stimulere vores sanser, udfordre vores nysgerrighed og udvikle vores kritiske iagttagen. Medierne bliver dermed del af en skabende kultur og forvandler os fra passiv modtager til aktiv udøver. Den kreative omgang med de digitale medier rummer legeprocesser, som er lærerige og kan gøre sig gældende i såvel skole, dagtilbud og fritid.

Digital kamera

 

Med et kamera får vi muligheden for at indfange den verden vi lever i. For at udvikle vores kritiske iagttagelsesevne kræver det fokus og engagement. Med små øvelser vil vi træne vores blik og udfordre vores gængse forestillinger om billedkompositioner. Kompositionerne består af vekselvirkninger mellem lys og skygge, farver, linjer, mønstre, kontraster, perspektiver og synsvinkler. Vi lærer at motiv eller stemning er afhængige af billedets kommunikative evne, hvilke hviler i billedernes fysiske ingredienser.

 

Produktion af E-bøger

E-bogen på iPad byder på et interaktivt medieformat med integrationsmuligheder for foto, tegning, lyd, tekst og film. Denne udtryksmæssige diversitet gør E-bogs produktion til et af de mest interessante og virkningsfulde fortællings redskaber for både voksne og børn. På kort tid er det muligt at genfortælle klasiske historier eller omsætte nye idéer eller tanker. E-bogen egner sig både som lege- eller dokumentationsmedie og er fremragende i arbejdet med sproglig opmærksomhed og sprogstimulering.

Stopmotion animation

 

Stopmotion animation på iPad er en hurtig, men effektiv måde at samarbejde og skabe resultater. Dette meget intuitive og hands-on fortællingsværktøj skaber en spændende og dynamisk vekselvirkning mellem deltagerne i gruppen. Igennem denne legende og yderst absorberende arbejdsproces kan vi på magisk vis få døde ting til at blive levende. Metoden, som går ude på at sætte mange billeder med en progression sammen til en lille film kræver flid, men belønner de flittige med sjove og effektfulde historier.

 

Digital mikroskop

Et digitalt mikroskop giver os muligheden for at undersøge alverdens ting. Vi kan for eksempel udforske en blomsts mikrokosmos, hvor der sandsynligvis findes små dyr, vi næppe kan se med det blotte øje. Objekter og overflader bliver helt abstrakte når vi kommer tæt på. Vi bliver opmærksomme på strukturer og materialernes opbygning. På skærmen kan vi følge med, tage billeder og skabe fantastiske universer – både med naturlige eller kunstige ting. Billedkompositionen i mikrokosmosset udvikler motorikken og stimulerer vores nysgerrighed og sanser.